Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Cioch

Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Cioch
ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 12/10, 21-400 Łuków
telefon: 506 191 369
e-mail: kancelaria@jakubcioch.pl

 • Kancelaria Usługi Prawne Radca Prawny
  Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Cioch
 • Prawnik Lublin
  Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Cioch
 • Kancelaria Lublin Jakub Cioch
  Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Cioch

Usługi

Zakres usług obejmuje:

 • prawo bankowe i spółdzielcze
 • prawo cywilne
 • prawo karne
 • prowadzenie mediacji przez mediatora sądowego
 • prawo handlowe i gospodarcze
 • prawo konsumenckie
 • prawo nieruchomości
 • prawo pracy
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • prawo spadkowe
 • prawo ubezpieczeń (odszkodowania, zadośćuczynienia)
 • przygotowanie pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, odwołań i innych środków
 • sporządzanie opinii prawnych dla osób fizycznych i przedsiębiorstw
 • stałą obsługę przedsiębiorstw
 • udzielanie porad prawnych osobom fizycznym i przedsiębiorcom
 • i wiele innych dziedzin prawa

Kancelaria świadczy również usługi w zakresie:
prowadzenia mediacji przez mediatora sądowego (psycholog) z udziałem obu stron konfliktu, dzięki czemu możliwe jest ugodowe zakończenie sporu bez udziału sądu.

Mediacje prowadzone są:

 • w sprawach cywilnych, rodzinnych (m.in. rozwodowych), gospodarczych i pracowniczych,
 • w toku postępowania sądowego bądź poza postępowaniem sądowym

Mediacja to wiele korzyści dla każdej ze stron:

 • umożliwia szybsze zakończenie sporu w stosunku do postępowania sądowego;
 • umożliwia tańsze zakończenie sporu w stosunku do drogi sądowej,
 • zwrot z urzędu ¾ opłaty od pozwu w przypadku zawarcia ugody przed mediatorem, gdy sprawa została skierowana do sądu,
 • możliwość współdecydowania o tym, w jaki sposób spór zostanie rozwiązany,
 • i wiele innych

Prawo gospodarcze:

Kancelaria oferuje pełną obsługę prawną dla przedsiębiorców.

W skład takiej obsługi przykładowo można zaliczyć:

 • dochodzenie wierzytelności od nierzetelnych kontrahentów
 • opiniowanie umów
 • prawo cywilne
 • prawo pracy
 • reprezentowanie klienta przed sądami i instytucjami

Prawo administracyjne:

Kancelaria oferuję obsługę prawną w zakresie prawa administracyjnego. Powierzenie swoich spraw naszej kancelarii ułatwi ich dochodzenie przed urzędami i instytucjami państwowymi. Zakres usługi obejmuje sporządzanie wniosków, podań, odwołań, zażaleń i innych pism w postępowaniu administracyjnym oraz reprezentacja klienta przed urzędami i instytucjami państwowymi.

Prawo karne:

Radca Prawny Jakub Cioch zapewnia kompleksową i profesjonalną pomoc prawną we wszelkich sprawach dotyczących prawa karnego. Radca Prawny Jakub Cioch świadczy pomoc prawną osobom fizycznym, w zakresie postępowań karnych, również w postępowaniu wykonawczym, postępowań karno - skarbowych i postępowań w sprawach o wykroczenia. Reprezentuje także osoby prawne oraz przedsiębiorców, których interesy zostały naruszone przestępstwem. Zakres świadczonej pomocy prawnej w tej dziedzinie prawa dotyczy osób podejrzanych, oskarżonych, skazanych, ale i osób pokrzywdzonych. Usługi świadczone są zarówno w kancelarii radcowskiej jak również w miejscu osadzenia Klienta udzielając porad prawnych.

Drugim, równie istotnym etapem jest postępowanie sądowe. Wymaga ono przygotowania merytorycznej linii obrony oraz ustosunkowanie się do aktów oskarżenia.

Zanim jednak zapadnie ostateczny wyrok w sprawie, niezwykle ważna jest pomoc kancelarii. Radca Prawny Jakub Cioch w ramach toczącego się postępowania, podejmie się reprezentowania swoich Klientów przed Sądami różnych instancji.